Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till sakkunniga vid Länsstyrelsen Dalarna som kan svara på frågor kopplade till sitt ansvarsområde.

 

 

Allmänna frågor

Hemsidan, VISS-databasen, hjälp med exporter av data från VISS, beställa utskrifter

 

Andreas Johansson
Miljöhandläggare
Miljöenheten
andreas.w.johansson@lansstyrelsen.se
010-22 50 291

 

Kulturmiljö

Kulturmiljöfunktionen, nås via vår växel 010-225 00 00
dalarna@lansstyrelsen.se 

 

Miljögifter

Anna Wemming
Miljöhandläggare
Miljöenheten
anna.wemming@lansstyrelsen.se
010-22 50 310

Rasha Ishaq
Miljöhandläggare
Miljöenheten
rasha.ishaq@lansstyrelsen.se
010-22 50 289

 

Övergödning

Frågor gällande klassning av övergödning samt ekologisk status.

 

Ann-Louise Haglund
Funktionssamordnare
Miljöenheten
ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se
010-22 50 284

 

Fysisk påverkan

Frågor gällande fisk, kraftverk/dammar (för ärendefrågor kontakta Vattenverksamhetsfunktionen), vandringshinder, rensningar av vattendrag.

 

David Lundvall
Miljöhandläggare
Miljöenheten
david.lundvall@lansstyrelsen.se
010-22 50 299

 

Försurning

Kalkdoserare, försurning, kalkning

 

Klara Blomdahl
Miljöhandläggare
Miljöenheten
klara.blomdahl@lansstyrelsen.se
010-22 50 292