Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till sakkunniga vid Länsstyrelsen Dalarna som kan svara på frågor kopplade till sitt ansvarsområde.

 

Allmänna frågor

Hemsidan, VISS-databasen, hjälp med exporter av data från VISS, beställa utskrifter

Andreas Johansson
Miljöhandläggare
Miljöenheten
andreas.w.johansson@lansstyrelsen.se
010-22 50 291

Kulturmiljö

Benedict Alexander
Antikvarie/Arkeolog/Handläggare
Samhällsbyggnadsenheten
Kulturmiljöfunktionen
Benedict.Alexander@lansstyrelsen.se
010-22 50 423 

Miljögifter

Anna Wemming
Miljöhandläggare
Miljöenheten
anna.wemming@lansstyrelsen.se
010-22 50 310

Rasha Ishaq
Miljöhandläggare
Miljöenheten
rasha.ishaq@lansstyrelsen.se
010-22 50 289

Övergödning

Frågor gällande klassning av övergödning samt ekologisk status.

Ann-Louise Haglund
Funktionssamordnare
Miljöenheten
ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se
010-22 50 284

Fysisk påverkan

Frågor gällande fisk, kraftdammar (för ärendefrågor kontakta Vattenverksamhetsfunktionen), vandringshinder, rensningar av vattendrag.

David Lundvall
Miljöhandläggare
Miljöenheten
david.lundvall@lansstyrelsen.se
010-22 50 299

Försurning

Kalkningsdoserare, försurning

Stöt Ulrika Andersson
Miljöhandläggare
Miljöenheten
stotulrika.andersson@lansstyrelsen.se
010-22 50 275