Delavrinningsområden i Vansbro kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Vansbro Vanån mellan Gävundssjön och Venjan   31
 Vansbro Vanån nedströms Gävundssjön  32
 Vansbro Västerdalälven mellan Vansbro och Tandö  33
 Vansbro Noret (Järna) samt Snöån  34
 Vansbro Noret (Nås)   35
 Vansbro Västerdalälven mellan Djurås och Vansbro  37