Delavrinningsområden i Säters kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Säter Tunaån  39
 Säter Runns näravrinningsområde  44
 Säter Ljusterån   45
 Säter Nyängsån   46
 Säter Långshytteån   47
 Säter Broån  49
 Säter Dalälven mellan Håvran och Torsång  50
 Säter Lustån  51