Delavrinningsområden i Sandvikens kommun

Sandvikens kommun
 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Sandviken Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön  57
 Sandviken Laggarboån  58
 Sandviken Dalälven mellan Gysinge och Färnebofjärden  60
 Sandviken Ålboån  61
 Sandviken Dalälven mellan Söderfors och Gysinge  62