Delavrinningsområden i Sala kommun

Sala kommun
 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Sala Dalälven mellan Bäsingen och Håvran   53
 Sala Dalälven mellan Forsön och Bäsingen  56
 Sala Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön  57
 Sala Storån (Färnebofjärden)  59