Delavrinningsområden i Rättviks kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Rättvik Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9
 Rättvik Oresjön  10
 Rättvik Oreälven mellan Siljan och Oresjön   11
 Rättvik Ickån   18
 Rättvik Enån   19
 Rättvik Siljans näravrinningsområde   20
 Rättvik Norr-Lingan  40
 Rättvik Kolningån   41
 Rättvik Faluån  43