Delavrinningsområden i Orsa kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Orsa Oreälven uppströms Sandsjöån  7
 Orsa Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9
 Orsa Oresjön   10
 Orsa Oreälven mellan Siljan och Oresjön   11
 Orsa Ämån   12
 Orsa Unnån   13
 Orsa Våmån   14
 Orsa Ickån  18
 Orsa Enån   19
 Orsa Siljans näravrinningsområde  20