Delavrinningsområden i Mora kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Mora Rotälven   5
 Mora Oreälven mellan Siljan och Oresjön  11
 Mora Ämån   12
 Mora Unnån   13
 Mora Våmån   14
 Mora Österdalälven mellan Siljan och Älvdalen   15
 Mora Ryssån   16
 Mora Limån   17
 Mora Ickån   18
 Mora Enån   19
 Mora Siljans näravrinningsområde   20
 Mora Vanån uppströms Venjan   29
 Mora Ogströmmen uppströms Öjen   30
 Mora Vanån mellan Gävundssjön och Venjan  31
 Mora Vanån nedströms Gävundssjön  32
 Mora Noret (Järna) samt Snöån   34