Delavrinningsområden i Malung-Sälens kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Malung-Sälen Fulan uppströms Fulunäs  22
 Malung-Sälen Görälven   23
 Malung-Sälen Horrmunden   24
 Malung-Sälen Feman   25
 Malung-Sälen Ärån   26
 Malung-Sälen Västerdalälven mellan Tandö och Fulunäs   27
 Malung-Sälen Ällingsån   28
 Malung-Sälen Vanån uppströms Venjan   29
 Malung-Sälen Ogströmmen uppströms Öjen  30
 Malung-Sälen Vanån mellan Gävundssjön och Venjan   31
 Malung-Sälen Vanån nedströms Gävundssjön  32
 Malung-Sälen Västerdalälven mellan Vansbro och Tandö  33