Delavrinningsområden i Ludvika kommun


  © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner. 

 
 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Ludvika Noret (Nås)  35
 Ludvika Tunaån  39