Delavrinningsområden i Ljusdals kommun

Ljusdals kommun
 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Ljusdal Oreälven uppströms Sandsjöån  7
 Ljusdal Sandsjöån  8
 Ljusdal Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9