Delavrinningsområden i Leksands kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Leksand Limån  17
 Leksand Ickån   18
 Leksand Siljans näravrinningsområde   20
 Leksand Österdalälven mellan Djurås och Siljan   21
 Leksand Noret (Järna) samt Snöån  34
 Leksand Bynoret   36
 Leksand Västerdalälven mellan Djurås och Vansbro   37
 Leksand Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Leksand Kolningån  41
 Leksand Faluån  43
 Leksand Runns näravrinningsområde   44