Delavrinningsområden i Hofors kommun

Hofors kommun

 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Hofors Långshytteån 47
 Hofors Flins bäck 48
 Hofors Laggarboån 58