Delavrinningsområden i Hedemora kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Hedemora Runns näravrinningsområde   44
 Hedemora Ljusterån  45
 Hedemora Nyängsån   46
 Hedemora Långshytteån  47
 Hedemora Flins bäck  48
 Hedemora Broån  49
 Hedemora Dalälven mellan Håvran och Torsång   50
 Hedemora Lustån   51
 Hedemora Jularboån   52
 Hedemora Dalälven mellan Bäsingen och Håvran   53
 Hedemora Norsån  54
 Hedemora Årängsån   55