Delavrinningsområden i Heby kommun

Heby kommun

 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Heby Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön  57
 Heby Storån (Färnebofjärden)  59
 Heby Dalälven mellan Gysinge och Färnebofjärden  60
 Heby Dalälven mellan Söderfors och Gysinge  62