Delavrinningsområden i Härjedalens kommun

Härjedalens kommun

 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Härjedalen Storån (Idre) 1
 Härjedalen Fjätälven 3
 Härjedalen Rotälven 5
 Härjedalen Österdalälven mellan Älvdalen och Trängslet 6
 Härjedalen Oreälven uppströms Sandsjöån 7