Delavrinningsområden i Gagnefs kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Gagnef Österdalälven mellan Djurås och Siljan  21
 Gagnef Noret (Järna) samt Snöån   34
 Gagnef Bynoret  36
 Gagnef Västerdalälven mellan Djurås och Vansbro  37
 Gagnef Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Gagnef Tunaån  39