Delavrinningsområden i Falu kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Falun  Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Falun  Norr-Lingan  40
 Falun  Kolningån  41
 Falun  Sundbornsån  42
 Falun  Faluån  43
 Falun  Runns näravrinningsområde  44
 Falun  Nyängsån  46
 Falun  Långshytteån  47
 Falun  Dalälven mellan Håvran och Torsång  50