Delavrinningsområden i Borlänge kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Borlänge Dalälven mellan Torsång och Djurås 38
 Borlänge Tunaån 39
 Borlänge Runns näravrinningsområde 44
 Borlänge Dalälven mellan Håvran och Torsång 50