Delavrinningsområden i Avesta kommun


  © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Avesta Flins bäck   48
 Avesta Dalälven mellan Håvran och Torsång   50
 Avesta Jularboån  52
 Avesta Dalälven mellan Bäsingen och Håvran   53
 Avesta Norsån   54
 Avesta Årängsån   55
 Avesta Dalälven mellan Forsön och Bäsingen   56
 Avesta Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön   57
 Avesta Laggarboån   58
 Avesta Storån (Färnebofjärden)   59