Delavrinningsområden i Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun
 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Älvkarleby Dalälven från mynningen i Östersjön till Söderfors  63