Delavrinningsområden i Älvdalens kommun


 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.  

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Älvdalen Storån (Idre)  1
 Älvdalen Sörälven  2
 Älvdalen Fjätälven   3
 Älvdalen Österdalälven mellan Trängslet och Idre   4
 Älvdalen Rotälven   5
 Älvdalen Österdalälven mellan Älvdalen och Trängslet   6
 Älvdalen Våmån   14
 Älvdalen Österdalälven mellan Siljan och Älvdalen   15
 Älvdalen Fulan uppströms Fulunäs   22
 Älvdalen Görälven   23
 Älvdalen Horrmunden   24
 Älvdalen Vanån uppströms Venjan   29
 Älvdalen Ogströmmen uppströms Öjen  30
 Älvdalen Vanån mellan Gävundssjön och Venjan  31