Vita områden i kartan

Länsstyrelsen Dalarnas kunskapsunderlag

Länsstyrelsen Dalarna har ansvaret att sammanställa kunskapsmaterial för Dalälvens avrinningsområde för åtgärdsprogrammets samrådsperiod.

Kunskapsunderlag för länets övriga avrinningsområden kommer troligtvis sammanställas av Länsstyrelsen Dalarna först efter samrådets slut. Tills vidare hänvisar vi därför till ansvarig länsstyrelse för respektive avrinningsområde för att få tillgång till information om avrinningsområdets problematik.

Norrström - Länsstyrelsen Västmanland

Göta älv - Länsstyrelsen Värmland

Testeboån och Gavleån - Länsstyrelsen Gävleborg

Ljusnan - Länsstyrelsen Jämtland

Vattenmyndighetens kunskapsunderlag

För de olika vattendistrikten har det producerats åtgärdsområdessammanställningar som beskriver miljöproblematiken inom vattenmyndigheternas åtgärdsområden.

Sammanställningarna kan laddas ner från respektive vattenmyndighets hemsida genom länkarna till höger på denna sida. Nedan följer en beskrivning över var på respektive sida man hittar dokumenten:

Bottenhavet

Underlag hittas under rubriken Åtgärdsområdessammanställningar per åtgärdsområde i högerkolumnen

Norra Östersjön

Länken till höger är en direktlänk till nedladdningssidan för dokumenten

Västerhavet

Dokumenten hittas i högerkolumnen under rubriken Åtgärdsområdessammanfattningar per län