Seminarium om Dalälvens vattenkraftssystem och naturvärden

15 september 2016 bjöd Länsstyrelserna från Dalarna, Gävleborg och Uppsala inbjuder tillsammans med Fortum, Vattenfall och Regleringsföretagen in till en heldag på temat "Dalälvens vattenkraftssystem och naturvärden"

Länsstyrelserna vid Dalälven har i samverkan med vattenkraftsbranschen påbörjat ett arbete med att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk som ger störst miljönytta i förhållande till påverkan på energisystemet. 

Hållbar vattenkraft i Dalälven är ett nationellt pilotprojekt i syfte att utveckla arbetssätt för att bryta ner och tillämpa den nationella strategin för hållbar vattenkraft inom ett helt vattensystem. Arbetet ska resultera i dels erfarenheter och metoder som Havs och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Vattenmyndigheterna kan använda som underlag för nationell vägledning och dels prioritering av åtgärder i Dalälven. Vi kommer fortlöpande att presentera resultat via nyhetsbrev, seminerier, hemsida mm.