Seminarium om Dalälvens naturvärden och vattenkraftens åtgärdsbehov

4 april 2017 hölls ett seminarium om Dalälvens naturvärden och vattenkraftens åtgärdsbehov i Teknikdalen i Borlänge.
Under dagen berättades det om arbetet för hållbar vattenkraft i Dalälven. Man beskrev Dalälvens naturvärden, vattenkraftens påverkan på dessa och vilka åtgärdsbehov som finns, Dalälvens samlade elproduktion och bidrag till reglernytta för elsystemet.
Målsättningen med seminariet var att beskriva vilka åtgärdstyper och enskilda åtgärder i respektive delområde som i det fortsatta arbetet behöver värderas och prioriteras inbördes. I syfte att få så stor miljönytta som möjligt i förhållande till energipåverkan.
Medverkade gjorde ett 15-tal föreläsare från Vattenregleringsföretaget, Fortum, Vattenfall, SMHI samt Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsalas län.

 Program - seminarium Teknikdalen, Borlänge