Seminarium om åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven

Hållbar vattenkraft i Dalälven har nu efter två års arbete tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven.

Onsdagen 18 april kl. 09.00 – 16.00, Quality Hotel Galaxen, Borlänge.

Hållbar vattenkraft i Dalälven har nu efter två års arbete tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Vid seminariet 18 april presenteras vilka miljöåtgärder som ingår programmet samt de underlag och analyser som varit vägledande för avvägningen mellan naturvärden och energivärden. Målsättningen är att få så stor miljönytta som möjligt i förhållande till energipåverkan.

Vi kommer också att belysa hur programmet ska genomföras de närmaste åren.

Medverkar gör ett 15-tal föreläsare från bland annat Fortum, Vattenregleringsföretaget, Vattenfall, SMHI samt Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsalas län.

Inbjudan och program

Varmt välkommen med din anmälan senast 11 april på www.dinkurs.se