Kunskapsunderlag

I tabellen nedan är kunskapsunderlagen sorterade efter kommun. Ladda ner dokumenten genom att klicka på delavrinningsområdets namn.

 
Bilagor
Bilaga A. Introduktion till miljögifter i ytvatten
 

Kommun

Avrinningsområde

Områdesnummer 

 Avesta Flins bäck  48
 Avesta Dalälven mellan Håvran och Torsång   50
 Avesta Jularboån  52
 Avesta Dalälven mellan Bäsingen och Håvran  53
 Avesta Norsån  54
 Avesta Årängsån  55
 Avesta Dalälven mellan Forsön och Bäsingen  56
 Avesta Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön  57
 Avesta Laggarboån  58
 Avesta Storån (Färnebofjärden)  59
 Borlänge Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Borlänge Tunaån  39
 Borlänge Runns näravrinningsområde  44
 Borlänge Dalälven mellan Håvran och Torsång  50
 Engerdal Storån (Idre)  1
 Engerdal Sörälven  2
 Falun Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Falun Norr-Lingan  40
 Falun Kolningån  41
 Falun Sundbornsån  42
 Falun Faluån  43
 Falun Runns näravrinningsområde  44
 Falun Nyängsån  46
 Falun Långshytteån  47
 Falun Dalälven mellan Håvran och Torsång   50
 Gagnef Österdalälven mellan Djurås och Siljan  21
 Gagnef Noret (Järna) samt Snöån   34
 Gagnef Bynoret  36
 Gagnef Västerdalälven mellan Djurås och Vansbro  37
 Gagnef Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Gagnef Tunaån  39
 Gävle Dalälven mellan Gysinge och Färnebofjärden  60
 Gävle Ålboån  61
 Gävle Dalälven mellan Söderfors och Gysinge  62
 Gävle Dalälven från mynningen i Östersjön till Söderfors  63
 Heby Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön  57
 Heby Storån (Färnebofjärden)  59
 Heby Dalälven mellan Gysinge och Färnebofjärden  60
 Heby Dalälven mellan Söderfors och Gysinge   62
 Hedemora Runns näravrinningsområde   44
 Hedemora Ljusterån  45
 Hedemora Nyängsån   46
 Hedemora Långshytteån  47
 Hedemora Flins bäck  48
 Hedemora Broån  49
 Hedemora Dalälven mellan Håvran och Torsång  50
 Hedemora Lustån  51
 Hedemora Jularboån  52
 Hedemora Dalälven mellan Bäsingen och Håvran  53
 Hedemora Norsån  54
 Hedemora Årängsån  55
 Hofors Långshytteån  47
 Hofors Flins bäck  48
 Hofors Laggarboån  58
 Härjedalen Storån (Idre)  1
 Härjedalen Fjätälven  3
 Härjedalen Rotälven  5
 Härjedalen Österdalälven mellan Älvdalen och Trängslet  6
 Härjedalen Oreälven uppströms Sandsjöån   7
 Leksand Limån  17
 Leksand Ickån  18
 Leksand Siljans näravrinningsområde  20
 Leksand Österdalälven mellan Djurås och Siljan  21
 Leksand Noret (Järna) samt Snöån  34
 Leksand Bynoret  36
 Leksand Västerdalälven mellan Djurås och Vansbro   37
 Leksand Dalälven mellan Torsång och Djurås  38
 Leksand Kolningån  41
 Leksand Faluån  43
 Ljusdal Oreälven uppströms Sandsjöån  7
 Ljusdal Sandsjöån  8
 Ljusdal Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9
 Ludvika Noret (Nås)  35
 Ludvika Tunaån  39
 Malung-Sälen Fulan uppströms Fulunäs  22
 Malung-Sälen Görälven  23
 Malung-Sälen Horrmunden  24
 Malung-Sälen Feman  25
 Malung-Sälen Ärån  26
 Malung-Sälen Västerdalälven mellan Tandö och Fulunäs  27
 Malung-Sälen Ällingsån  28
 Malung-Sälen Vanån uppströms Venjan  29
 Malung-Sälen Ogströmmen uppströms Öjen  30
 Malung-Sälen Vanån mellan Gävundssjön och Venjan  31
 Malung-Sälen Vanån nedströms Gävundssjön  32
 Malung-Sälen Västerdalälven mellan Vansbro och Tandö  33
 Mora Rotälven  5
 Mora Oreälven mellan Siljan och Oresjön  11
 Mora Ämån  12
 Mora Unnån  13
 Mora Våmån  14
 Mora Österdalälven mellan Siljan och Älvdalen  15
 Mora Ryssån  16
 Mora Limån  17
 Mora Ickån  18
 Mora Enån  19
 Mora Siljans näravrinningsområde  20
 Mora Vanån uppströms Venjan  29
 Mora Ogströmmen uppströms Öjen  30
 Mora Vanån mellan Gävundssjön och Venjan  31
 Mora Vanån nedströms Gävundssjön  32
 Mora Noret (Järna) samt Snöån  34
 Norberg Lustån  51
 Norberg Dalälven mellan Bäsingen och Håvran  53
 Orsa Oreälven uppströms Sandsjöån  7
 Orsa Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9
 Orsa Oresjön  10
 Orsa Oreälven mellan Siljan och Oresjön  11
 Orsa Ämån  12
 Orsa Unnån  13
 Orsa Våmån   14
 Orsa Ickån  18
 Orsa Enån  19
 Orsa Siljans näravrinningsområde  20
 Ovanåker Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9
 Ovanåker Norr-Lingan   40
 Rättvik Oreälven mellan Oresjön och Sandsjöån  9
 Rättvik Oresjön  10
 Rättvik Oreälven mellan Siljan och Oresjön  11
 Rättvik Ickån  18
 Rättvik Enån  19
 Rättvik Siljans näravrinningsområde  20
 Rättvik Norr-Lingan  40
 Rättvik Kolningån  41
 Rättvik Faluån  43
 Sala Dalälven mellan Bäsingen och Håvran   53
 Sala Dalälven mellan Forsön och Bäsingen   56
 Sala Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön   57
 Sala Storån (Färnebofjärden)   59
 Sandviken Dalälven mellan Färnebofjärden och Forsön  57
 Sandviken Laggarboån   58
 Sandviken Dalälven mellan Gysinge och Färnebofjärden   60
 Sandviken Ålboån   61
 Sandviken Dalälven mellan Söderfors och Gysinge   62
 Smedjebacken Tunaån  39
 Smedjebacken Lustån  51
 Säter Tunaån  39
 Säter Runns näravrinningsområde  44
 Säter Ljusterån  45
 Säter Nyängsån  46
 Säter Långshytteån  47
 Säter Broån  49
 Säter Dalälven mellan Håvran och Torsång  50
 Säter Lustån  51
 Tierp Dalälven mellan Söderfors och Gysinge  62
 Tierp Dalälven från mynningen i Östersjön till Söderfors   63
 Trysil Görälven   23
 Vansbro Vanån mellan Gävundssjön och Venjan   31
 Vansbro Vanån nedströms Gävundssjön  32
 Vansbro Västerdalälven mellan Vansbro och Tandö   33
 Vansbro Noret (Järna) samt Snöån   34
 Vansbro Noret (Nås)  35
 Vansbro Västerdalälven mellan Djurås och Vansbro   37
 Älvdalen Storån (Idre)   1
 Älvdalen Sörälven   2
 Älvdalen Fjätälven   3
 Älvdalen Österdalälven mellan Trängslet och Idre   4
 Älvdalen Rotälven   5
 Älvdalen Österdalälven mellan Älvdalen och Trängslet   6
 Älvdalen Våmån   14
 Älvdalen Österdalälven mellan Siljan och Älvdalen   15
 Älvdalen Fulan uppströms Fulunäs   22
 Älvdalen Görälven   23
 Älvdalen Horrmunden   24
 Älvdalen Vanån uppströms Venjan   29
 Älvdalen Ogströmmen uppströms Öjen   30
 Älvdalen Vanån mellan Gävundssjön och Venjan   31
 Älvkarleby Dalälven från mynningen i Östersjön till Söderfors   63