Välkommen till Dalarnas vatten

Dalarnas Vatten är en hemsida som drivs av Vattenfunktionen vid Länsstyrelsen Dalarna och syftar till att sprida information om det åtgärdsarbete länsstyrelsen genomför inom Dalälvens avrinningsområde som är kopplat till Vattendirektivet. 

Kunskapsunderlag för Dalälvens avrinningsområde

Dalälvens avrinningsområde är indelat i 63 delavrinningsområden. För vart och ett av dessa områden har kunskapsunderlag sammanställts som beskriver vilka typer av miljöproblem som finns och vilka åtgärder som föreslås för områdena.

Dokumenten kan laddas ner genom att välja aktuell kommun i den klickbara kartan eller genom att hitta dokumenten i en lista sorterad efter kommun. Se kalendern för aktuella datum för samråd och övriga viktiga datum under våren 2015.

Hitta dokument för delavrinningsområden i din kommun via en klickbar karta
Hitta dokument över delavrinningsområden i en lista sorterad på kommun

Information om varför det saknas kunskapsunderlag för vissa områden i kartan